top of page
​Privaatsuspoliitika

Isikuandmete käsitlemine

Seda veebisaiti haldava ettevõtte Kokusai Space Service Co., Ltd., ASTRAX Co., Ltd., ASTRAX INTERNATIONAL, ASTRAX HAWAII, LLC (edaspidi "meie ettevõte") klienditeabe (edaspidi "isikuandmed") kasutamise eesmärk , on järgmine.


Jätkame oma klientidele kasuliku teabe pakkumist.
Klientide isikuandmete käsitlemisel mõistame selle tähtsust, järgime isikuandmete kaitsega seotud seadusi ja määrusi ning käsitleme isikuandmeid asjakohaselt.

【kasutusotstarve】
Isikuandmete kogumise eesmärgid on järgmised.
Kasutaja isikuandmete hankimisel, kui omandate neid siin nimetamata eesmärgil,
Kasutamise eesmärgi täpsustame eelnevalt.

1. Tarneteabe ja sellega seotud tegevuste kasutajate teavitamine.
2. Autentida ja uurida kasutaja isiksust.
3. Statistiliselt koondada ja analüüsida isikuandmeid ning luua statistilisi andmeid töödeldakse vormi, mis ei võimalda isikut tuvastada ega tuvastada.

[Õige omandamine]
Me ei võltsi kasutaja isikuandmeid ega omanda neid muul sobimatul viisil.
Kasutame kasutaja isikuandmeid jaotises "Kasutuseesmärk" määratud vahemikus.

[Pakkumine kolmandatele isikutele]
Me ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud järgmistel juhtudel.

1. Ettevõttele/organisatsioonile andmisel, milleks kasutaja on eelnevalt nõusoleku andnud.
2. Kui seadus seda nõuab.
3. Kui on vaja kaitsta isiku elu, keha või vara ning kasutaja nõusoleku saamine on keeruline.
4. Kui see on eriti vajalik rahva tervise parandamiseks või laste terve arengu soodustamiseks ning kasutaja nõusoleku saamine on keeruline.
5. Kui riiklikul asutusel või kohalikul avalik-õiguslikul organil või temale usaldatud isikul on vajalik koostöö seaduses sätestatud toimingute tegemisel.
Kui on oht kasutajalt nõusoleku hankimisega takistada vastava kontoritöö tegemist.

【Ohutuse juhtimine】
Rakendame vajalikke ja asjakohaseid meetmeid, et vältida meie käideldava isikuandmete lekkimist, kadumist või kahjustumist ja muud ohutusjuhtimist.

【teised】
Kasutajate isikuandmete kaitsmiseks võime seaduste ja määruste ning muude normide muudatuste tõttu oma privaatsuspoliitikat üle vaadata.
Teavitame teid kõigist muudatustest meie veebisaidil.

bottom of page