top of page

​ASTRAX ärinimekiri

Nagu on määratletud ASTRAXi põhikirjas

Ametlikult sertifitseeritud õigusbüroo poolt

(Kõik registreeritud ajalookirjed on tunnistusele kantud 12.01.2022)

ASTRAX-i äritegevuse eesmärk on järgmine.

Meil on praegu 208 ettevõtet ja plaanime tulevikus laieneda 1000 ettevõtteni.

(1) Kosmoselaevade (kosmoseaparaadid, kosmosejaamad, tehissatelliidid, raketid jne) ja kosmoselaevadele paigaldatud toodete uurimine ja arendus

(2) Kosmoselaevade arendamise, käitamise, kasutamise, pardalemineku jms ettevalmistustöö tugi ning reaalajas tegutsemist toetav töö

(3) Kosmoselaevade arendamise, käitamise, kasutamise, pardaleminekuga jms seotud konsultatsiooniteenused.

(4) Kosmoselaevade arendajate, operaatorite, kasutajate, reisijate jms ning seotud isikutega (pereliikmed, tuttavad) jne seotud elu toetavad teenused.

(5) Kosmosetööstuse erastamise/turustamise edendamine

(6) Külastage kosmosealaste rajatiste jms vahendustööd.

(7) Kosmosega seotud toodete import/hulgimüük/müük

(8) Erinevad meediad (ajalehed, kirjastamine, ringhääling, ringhääling, internet jne)

(9) Soolise võrdõiguslikkuse ühiskonna edendamine toetab ettevõtlust

(10) Unistuste elluviimise tugiäri

(11) Alkoholi import/eksport, hulgi-, jae- ja postimüügitegevus

(12) Reisibüroode äritegevus reisiäriseaduse alusel

(13) Tööturu seaduse alusel palgatöö tagamise äri

(14) Antiigiäriseadusel põhinev antiigimüüja

(15) Pikaajalise hoolduse kindlustuse seadusel põhinev pikaajalise hoolduse ennetamise tugiettevõtlus

(16) Töötaja lähetusettevõtted ja palgalise tööjõu vahendamise ettevõtted

(17) Erasõidukite liisinguäri

(18) Restoranide äri

(19) Majutusäri

(20) Matuseäri

(21) Detektiiväri

(22) Ruumi korrastamise projekt

(23) Kuu taastamise projekt

(24) Marsi taastamisprojekt

(25) Kosmoseressursside uurimisprojekt

(26) Kosmoseorganismide uurimisprojekt

(27) Kosmosereiside äri

(28) Kosmoseturismi äri

(29) Kosmoseülikondade uurimis-, arendus- ja müügitegevus

(30) Kosmosesadamate uurimis-, arendus- ja käitamistegevus

(31) Kosmoseõiguse uurimis-, planeerimis- ja koordineerimistoetusprojektid

(32) Kosmosenõu uurimis-, arendus- ja müügitegevus

(33) Jaapani Aerospace Exploration Agency

(34) Rahvusvahelisel konverentsil osalemise toetusprojekt

(35) ÜRO ülemaailmse kosmosenädalaga seotud teenuste kavandamine, uurimine, arendamine ja käitamine

(36) Päikesesüsteemi majandusvööndi ehitustehnoloogia uurimine, arendus ja pakkumine

(37) Salabaaside uurimine, arendus, käitamine ja liising

(38) Rakettide ja kosmoselaevade käivitamine

(39) Tehissatelliitide kasutamise teenuste kavandamine, uurimine, arendamine ja pakkumine

(40) Kosmoselendude teenuste planeerimine, uurimine, arendus ja pakkumine

(41) Nullgravitatsiooniga lennuteenuste planeerimine, uurimine, arendamine ja pakkumine

(42) Ajas reisimise tehnoloogia uurimine, arendus ja pakkumine

(43) Astronautide väljaõpe ja lähetamine

(44) Kosmose CA (salongiteenindaja) koolitus ja lähetus

(45) Kosmose inimressursside arendamine ja lähetamine (universaalsed inimressursid)

(46) Kosmose-iidoli koolitus, tutvustus, lähetusäri

(47) Ruumiloojate koolitus, tutvustus, lähetusäri

(48) Kosmosemeistrite koolitus, tutvustus, lähetusäri

(49) Inimressursside (uut tüüpi) väljaõpe ja lähetamine, mis on võimeline kohanema kosmosekeskkonnaga

(50) Toetusprojekt puuetega ja haigetele inimestele, kes soovivad kosmosesse minna

(51) Space EC (elektrooniline kaubandus) teenuste planeerimine, uurimine, arendus, käitamine, müügitegevus

(52) Kosmose LC (reaalajas kaubanduse) teenuste planeerimine, uurimine, arendus, käitamine ja müük

(53) Kosmose IoT (tehnoloogia Interneti) tehnoloogia uurimine, arendus, käitamine ja pakkumine

(54) Kosmoseuuringute tehnoloogia uurimine, arendamine ja pakkumine

(55) Kosmoselaevade käitamise juhtimise tehnoloogia uurimine, arendamine ja pakkumine

(56) Kosmosehariduse tehnoloogia uurimine, arendus ja pakkumine

(57) Kosmosega seotud loenguteenuste kavandamine, käitamine ja rakendamine

(58) Kosmosetoidu ning kosmosetoidu ja -jookide uurimis-, arendus-, hulgi-, jae- ja postimüügiäri

(59) Kosmosega seotud muusika uurimine, arendus, tootmine ja müük

(60) Kosmosega seotud raamatute uurimine, arendus, tootmine ja müük

(61) Kosmose avaldamise tehnoloogia uurimine, arendus ja pakkumine

(62) Ruumiliste lastehoiutehnoloogiate uurimine, arendamine ja pakkumine

(63) Ruumiliste lastehoiutehnoloogiate uurimine, arendamine ja pakkumine

(64) Ruumiõendustehnoloogia uurimine, arendus ja pakkumine

(65) Kosmose heaolu tehnoloogia uurimine, arendamine ja pakkumine

(66) Kosmoseelu tehnoloogia uurimine, arendus ja pakkumine

(67) Kosmose allapanu uurimine, arendus ja tarnimine

(68) Kosmoseravi tehnoloogia uurimine, arendamine ja pakkumine

(69) Kosmosekogemuse tehnoloogia uurimine, arendus ja haridus

(70) Kosmosekunsti uurimine, arendus ja müük

(71) Kosmosefotograafia tehnoloogia uurimine, arendus, pakkumine ja müük

(72) Kosmosevideotehnoloogia uurimine, arendus, pakkumine ja müük

(73) Kosmosesaadete tehnoloogia uurimine, arendus, pakkumine ja müük

(74) Kosmoseajalooga seotud uuringud, turustamine ja müügitegevus

(75) Kosmosefilmide tootmine ja pakkumine

(76) Kosmoseteatrite tootmine ja pakkumine

(77) Kosmoseteatri tehnoloogia uurimine, arendus ja pakkumine

(78) Kosmose infotehnoloogia uurimine, arendus, kogumine, haldamine ja pakkumine

(79) Kosmosedetektori tehnoloogia uurimine, arendamine ja pakkumine

(80) Kosmoseturbetehnoloogia uurimine, arendus ja pakkumine

(81) Ruumipuhastustehnoloogia uurimine, arendus ja pakkumine

(82) Kosmosekeskkonna hooldus- ja parendustehnoloogia uurimine, arendus ja pakkumine

(83) Kosmose meditsiinitehnoloogia uurimine, arendus ja pakkumine

(84) Kosmoseapteekide planeerimine, uurimine, arendus ja tegevus

(85) Kosmose matuseteenuste planeerimine, uurimine, arendus ja pakkumine

(86) Kosmoseeluteenuste planeerimine, uurimine, arendus ja pakkumine

(87) Ruumiväärtusliku tehnoloogia uurimine, arendus ja pakkumine

(88) Kosmosepatenditeenuste planeerimine, uurimistöö, arendus ja osutamine

(89) Kosmose kaubamärgi teenuste planeerimine, uurimine, arendus ja pakkumine

(90) Ruumiannetamise tehnoloogia uurimine, arendamine ja pakkumine

(91) Ruumireklaamiteenuste planeerimine, uurimine, arendus ja pakkumine

(92) Kosmose kodumasinate tehnoloogia uurimine, arendus ja pakkumine

(93) Kosmose elektriteenuste planeerimine, uurimine, arendus ja pakkumine

(94) Kosmoseenergia teenuste planeerimine, uurimine, arendus ja pakkumine

(95) Kosmoseenergia tootmistehnoloogia uurimine, arendus ja pakkumine

(96) Kosmosekommunikatsioonitehnoloogia uurimine, arendus ja pakkumine

(97) Kosmoseinvesteeringute teenuste planeerimine, uurimine, arendus ja pakkumine

(98) Kosmose finantsteenuste planeerimine, uurimine, arendus ja pakkumine

(99) Kosmose iluteenuste planeerimine, uurimine, arendus ja pakkumine

(100) Kosmose tõlketeenuste planeerimine, uurimine, arendus ja pakkumine

(101) Ruumitõlgenduse planeerimine, uurimine, arendamine ja pakkumine

(102) Kosmose multifilmide tootmine, ostmine, hulgimüük, müük

(103) Haridus- ja esitlustoetusprojekt kosmosetööde kirjutamiseks

(104) Kosmose tollivormistusteenuste planeerimine, uurimine, arendamine ja pakkumine

(105) Ruumilaoteenuste planeerimine, uurimine, arendus ja pakkumine

(106) Kosmose trükitehnoloogia uurimine, arendus ja pakkumine

(107) Ruumiehitustehnoloogia uurimine, arendus ja pakkumine

(108) Ruumiehitustehnoloogia uurimine, arendus ja pakkumine

(109) Kosmoseõnnetuste ennetamise tehnoloogia uurimine, arendamine ja pakkumine

(110) Kosmosekindlustusteenuste planeerimine, uurimine, arendus ja pakkumine

(111) Kosmosetööjõu tugiteenuste planeerimine, uurimine, arendus ja pakkumine

(112) Ruumiarvestuse tugiteenuste planeerimine, uurimine, arendus ja osutamine

(113) Ruumiarvestuse tugiteenuste planeerimine, uurimine, arendus ja osutamine

(114) Kosmosemaksu tugiteenuste planeerimine, teadus-, arendus- ja pakkumistegevus

(115) Kosmosekultuuri uuringud ja teadusuuringute toetusprojektid

(116) Kosmosevannide uurimis-, arendus- ja tarnetegevus

(117) Kosmose kuumaveeallikate uurimine, arendus ja pakkumine

(118) Kosmoseraudtee teadus-, arendus- ja tarnetegevus

(119) Kosmosepesu uurimine, arendus ja tarnimine

(120) Kosmosekimono uurimis-, arendus- ja tarnimine

(121) Kosmosesseebi uurimine, arendus ja tarnimine

(122) Kosmosemänguasjade uurimine, arendus ja pakkumine

(123) Kosmoseürituste planeerimine, haldamine ja elluviimine

(124) Kosmoserobotite uurimine, arendamine ja tarnimine

(125) Ruumikujunduse uurimis-, arendus- ja pakkumistegevus

(126) Kosmosespordi planeerimine, käitamine ja rakendamine

(127) Kosmosemeedia uurimis-, arendus- ja pakkumistegevus

(128) Kosmosekataloogi teenuste planeerimine, uurimine, arendus ja pakkumine

(129) Kosmosejäätmete kõrvaldamise tehnoloogia uurimine, arendamine ja pakkumine

(130) Kosmosekrediidi uurimistehnoloogia uurimine, arendamine ja pakkumine

(131) Kosmose ehete uurimine, arendus, müük ja pakkumine

(132) Kosmose dieedi tehnoloogia uurimine, arendus, müük ja pakkumine

(133) Kosmose liikuvuse uurimine, arendus, müük ja liising

(134) Kosmoses ellujäämise tehnoloogia uurimine, arendamine ja pakkumine

(135) Kosmose ringlussevõtu tehnoloogia uurimine, arendamine ja pakkumine

(136) Kosmoseenergia teadus-, arendus- ja pakkumistegevus

(137) Ruumi jahutustehnoloogia uurimine, arendamine ja tarnimine

(138) Kosmosepüügi tehnoloogia uurimine, arendamine ja pakkumine

(139) Kosmosepõllumajandustehnoloogia uurimine, arendus ja pakkumine

(140) Kosmose kariloomade tehnoloogia uurimine, arendus ja pakkumine

(141) Kosmosealase nõustamisteenuste planeerimine ja osutamine

(142) Ruumikvalifitseerimisteenuste planeerimine ja osutamine

(143) Ruumi alushariduse tehnoloogia uurimine, arendamine ja pakkumine

(144) Kosmose tööhõivet toetava tehnoloogia uurimine, arendus ja pakkumine

(145) Kosmosehaigust toetava tehnoloogia uurimine, arendamine ja pakkumine

(146) Ruumipoodide arendustehnoloogia uurimine, arendus ja pakkumine

(147) Kosmose keeleteenuste planeerimine, uurimine, arendamine ja pakkumine

(148) Kosmose kohaletoimetamise teenuste planeerimine, uurimine, arendus ja pakkumine

(149) Kosmosetransporditeenuste planeerimine, uurimine, arendus ja pakkumine

(150) Kosmosemängutehnoloogia planeerimine, uurimine, arendamine ja pakkumine

(151) Ruumi rehabilitatsiooni tugiteenuste planeerimine, uurimine, arendamine ja osutamine

(152) Kosmoserahu tegevust toetavate teenuste planeerimine, uurimine, arendamine ja pakkumine

(153) Kosmose religiooniteenuste kavandamine, uurimine, arendus ja toetusprojektid

(154) Kosmose-NFT-tehnoloogia (non-fungible token) uurimine, arendus ja pakkumine

(155) Kosmose AI (tehisintellekti) tehnoloogia uurimine, arendamine ja pakkumine

(156) Kosmosemängude planeerimine, uurimine, arendus ja pakkumine

(157) Kosmoseandmete haldamise süsteemi uurimine, arendamine ja käitamine

(158) Kosmoseõlle uurimine, arendus, import/eksport, hulgimüük, jaemüük, postimüük, varustamine

(159) Kosmoseveinide uurimine, arendus, import/eksport, hulgimüük, jaemüük, postimüük, tarneäri

(160) Kosmosealase uurimistöö, arendus, import/eksport, hulgimüük, jaemüük, postimüük ja pakkumine

(161) Kosmosešampanja uurimine, arendus, import/eksport, hulgimüük, jaemüük, postimüük, varustamine

(162) Kosmose tekiila uurimine, arendus, import/eksport, hulgimüük, jaemüük, postimüük, varustamine

(163) Kosmose rameni uurimine, arendus, import/eksport, hulgimüük, jaemüük, postimüük, varustamine

(164) Kosmosekarri uurimine, arendus, import/eksport, hulgimüük, jaemüük, postimüük, varundustegevus

(165) Space takoyaki uurimine, arendus, import/eksport, hulgimüük, jaemüük, postimüük, varundustegevus

(166) Kosmosesushi uurimine, arendus ja pakkumine

(167) Kosmose-yakitori uurimine, arendus ja tarnimine

(168) Space shochu uurimis-, arendus-, import-/eksport-, hulgimüük, jaemüük ja varustamine

(169) Kosmosekohvi uurimine, arendus, import/eksport, hulgimüük, jaemüük, varustamine

(170) Kosmosetee uurimine, arendus, import/eksport, hulgimüük, jaemüük, varustamine

(171) Kosmoselauanõude uurimine, arendus, import/eksport, hulgimüük, jaemüük, varustamine

(172) Kosmosekohvikute teenuste planeerimine, uurimine, arendus ja käitamine

(173) Kosmosekõrtsi teenuste planeerimine, uurimine, arendus ja käitamine

(174) Kosmosekaupade uurimine, arendus, import/eksport, hulgimüük, jaemüük, postimüük, varustamine

(175) Lemmikloomade kosmosekasvatuse tehnoloogia uurimine, arendamine ja pakkumine

(176) Kosmoseanimatsiooni tootmine, müük ja pakkumine

(177) Kosmose tualettruumi tehnoloogia uurimine, arendus ja pakkumine

(178) Kosmose säästva arengu eesmärkide uurimis-, arendus- ja toetusprojektid

(179) Kosmosesteetilise tehnoloogia uurimine, arendamine ja pakkumine

(180) Kosmosehotelliteenuste planeerimine, uurimine, arendus ja pakkumine

(181) Kosmose raadioringhäälingu tehnoloogia uurimine, arendamine ja pakkumine

(182) Kosmose kinnisvara planeerimine, uurimine, arendus, müük, liising

(183) Kosmosemuuseumi planeerimine, uurimine, arendus ja tegevus

(184) Kosmose salongipersonali teenuste uurimine, arendus ja pakkumine

(185) Kosmosetehnoloogiat kasutavate rahaülekandeteenuste uurimis-, arendus- ja pakkumine

(186) Planeerimine, uurimine, arendus ja igakülgsete ruumide renditeenuste pakkumine

(187) Ruumipuhastustehnoloogia uurimine, arendus ja pakkumine

(188) Ruumi jagamise tehnoloogia uurimine, arendamine ja pakkumine

(189) Ruumikollektsioonide import/eksport, ost, hulgimüük, müügitegevus

(190) Kosmosetegelase tootmine, planeerimine, käitamine, müük, liising

(191) Kosmosepulmateenuste planeerimine, uurimine, arendus ja pakkumine

(192) Kosmoseturbetehnoloogia uurimine, arendamine ja pakkumine

(193) Kosmose moeteenuste uurimine, arendus ja pakkumine

(194) Kosmosespordi jõusaali uurimine, arendus ja käitamine

(195) Kosmose kaubamärgi tehnoloogia uurimine, arendamine, käitamine ja pakkumine

(196) Kosmose targa linna tehnoloogia uurimine, arendamine, arendamine ja käitamine

(197) Kosmose tootmisteenuste uurimis-, arendus- ja pakkumine

(198) Kosmosefrantsiisitehnoloogia uurimine, arendus ja pakkumine

(199) Kosmoseinnovatsiooni loomise tehnoloogia uurimine, arendus ja pakkumine

(200) Kosmose minecrafti tehnoloogia uurimine, arendamine ja pakkumine

(201) Kosmoseteenuste platvormide uurimine, arendus ja pakkumine

(202) Kosmosekonsultatsiooniteenuste planeerimine, uurimistöö, arendus ja pakkumine

(203) Kosmoseplokiahela tehnoloogia uurimine, arendamine ja pakkumine

(204) Kosmoselaevade simulaatorite uurimine, arendamine ja tarnimine

(205) Kosmose meelelahutuse planeerimine, uurimine, arendus, käitamine ja pakkumine

(206) Kosmoserakenduste uurimine, arendus ja pakkumine

(207) Kosmose meelelahutuse planeerimine, uurimine, arendus, käitamine ja pakkumine

(208) Kõik eelnevate punktidega seotud ettevõtted

 

Muudetud 14. detsembril Reiwa 3.a

bottom of page